top of page

Exploració 
neuropsicològica

L'exploració neuropsicològica és un procés que pretén conèixer l'estat cognitiu del pacient mitjançant tests, entrevistes, qüestionaris i escales que aporten informació de diferents àrees. Inclou l' exploració de les funcions cognitives, com pot ser l’ atenció, la memòria, el llenguatge o les funcions executives; les habilitats acadèmiques com la lectura, l' escriptura o l' habilitat matemàtica i els possibles canvis emocionals, conductuals i de personalitat secundaris a aquestes dificultats. 

Per a una correcta interpretació dels resultats obtinguts, en l' avaluació neuropsicològica realitzem una integració dels resultats quantitatius, és a dir, les puntuacions obtingudes de les proves amb els resultats qualitatius, com són el procés d' execució i la conducta durant les sessions d' avaluació. A Antesi Centre de Psicologia i Logopèdia disposem d'una àmplia gamma d'instruments d’avaluació amb la sensibilitat, fiabilitat i validesa adequades per poder efectuar aquesta exploració. Posteriorment fem una comparativa del rendiment del pacient en les proves realitzades amb el rendiment mitjà de les persones amb característiques demogràfiques similars, i així poder efectuar una discriminació entre les capacitats neuropsicològiques afectades i les preservades. Aquests resultats s' integren a la història clínica del pacient i les dades d' observació conductual, la qual cosa ens permet dur a terme un diagnòstic precís i elaborar una intervenció i tractament adequats. 

  Amb què et podem ajudar?       

  • Trastorn de l'Espectre Autista

  • Trastorns del neurodesenvolupament

  • Trastorns específics de l'aprenentatge (dislèxia, discalcúlia)

  • Trastorn per Déficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH)

  • Discapacitat intel·lectual

  • Trastorns de l'estat d'ànim (ansietat i depressió)

1. 
Primera visita. Exposició del motiu de consulta.
2. 
Realització de les visites de proves.
3. 
Redacció i entrega
de l'informe.
bottom of page