top of page

Teràpia familiar

La família és un dels pilars fonamentals de la nostra vida.  És el lloc on creem els primers vincles afectius que ens marcaran al llarg de la nostra existència, a més a més de l’espai d'aprenentatge conscient i inconscient que ens ajuda a créixer i desenvolupar-nos en el dia a dia.

Cada família passa per desafiaments constants i conflictes; les vivències i situacions de cadascun dels membre afecten les dinàmiques de funcionament de tot el conjunt. És per això que les famílies es troben en desajustosconstants, que comporten enfrontaments i desacords, en ocasions difícils de resoldre. 

De vegades ens trobem en situacions que bloquegen el funcionament familiar, dificulten el creixement de la família en conjunt i el creixement de cadascun dels membres de manera individual. A més a més, aquestes situacions poden arribar a generar distància i desconfiança entre els membres de la família. A Antesi Centre de Psicologia i Logopèdiacomptem amb professionals experts en teràpia familiar, la missió dels quals és entendre què està succeint a la vostra família, oferir-vos estratègies per restablir els vincles, la confiança i la comunicació. 

 

Amb què et podem ajudar?

  • Situacions que bloquegen el creixement adequat i la convivència a la família, provoquen distanciament entre els membres i en dificulten la comunicació adient. 

  • Situacions de canvi difícils de gestionar, com l'arribada d'un nou membre a la família o el canvi d'etapa en el desenvolupament dels fills (adolescència, independència...).

  • Situacions de pèrdua difícils de superar (divorcis, nova parella, mort o malaltia d'un familiar...).

  • Pares separats: ajuda en la criança dels fills.  

  • Conflicte amb la família d' origen.

            Visites d'una hora

1. 
Primera visita. Exposició del motiu de consulta.
2. 
Proposta d'objectius
de treball. 
3. 
Inici de la intervenció 
i tractament.
bottom of page