top of page

Reeducació 
psicopedagògica

Els mals resultats acadèmics solen ser un dels indicis que el nen o jove pot necessitar un reforç addicional. Davant d' aquesta situació, es pot optar per diferents alternatives: el reforç escolar, el suport en una acadèmia d' estudi o bé la reeducació psicopedagògica. Qualsevol d' aquestes alternatives pot funcionar; tot i així, cal escollir l’ estratègia adequada en funció de l' origen de les dificultats. 

La reeducació psicopedagògica ofereix intervencions personalitzades als alumnes, orientades a treballar les dificultats escolars que apareixen a causa d'un trastorn específic com pot ser la dislèxia, la discalcúlia o el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH). La reeducació psicopedagògica, a diferència del reforç escolar, no se centra exclusivament en el rendiment acadèmic, sinó també en la recuperació dels aprenentatges, la planificació i l’organització de les tasques i en ensenyar tècniques d' estudi adequades a les necessitats de l' alumne. Paral·lelament, es treballa també la motivació respecte les tasques escolars, potenciant les conductes adequades i reduint les inapropiades. 

La reeducació psicopedagògica estimula diferents habilitats cognitives, com ara l'atenció, la memòria, el raonament o la flexibilitat cognitiva, entre d’altres. La intervenció va dirigida a generar noves estratègies i recursos a partir de les potencialitats de cada infant o jove, per així compensar les àrees on el rendiment és millorable. Els objectius terapèutics s' estableixen tenint en compte el perfil neuropsicològic de l' infant o jove, fet que implica en ocasions la recomanació de realitzar una avaluació completa abans d' iniciar la intervenció.  

Així doncs, si el teu fill mostra dificultats d'aprenentatge, és el moment de reeducar la manera com està aprenent. A Antesi Centre de Psicologia i Logopèdia ens adaptem a les necessitats que cada infant o jove presenta en cada moment de la seva evolució acadèmica, sempre en coordinació amb l'escola i els diferents professionals que puguin estar atenent l'alumne. Comptem amb professionals de la psicopedagogia formats específicament per tractar els diferents trastorns de l'aprenentatge, utilitzant estratègies d'intervenció adaptades al pacient. 

Amb què et podem ajudar?

  • Fracàs escolar

  • Dificultats en l'atenció i concentració

  • Dificultats en l'organització i planificació

  • Dificultats en lectura i escriptura

  • Dificultats en matemàtiques

            Visites de 45 minuts

1. 
Primera visita. Exposició del motiu de consulta.
2. 
Proposta d'objectius de treball o avaluació.
3. 
Inici de la intervenció 
i tractament.
bottom of page